Omet navegació

De veu a Text.

De veu a text

Cada cop tenim més ajudes per transcriure de un dictat a text, de manera automàtica, tot seguit aniré afegint els que trobo que ho fan d'una manera mitjanament decent.

https://dictation.io/

Necessita el navegador Chrome.